Dovolenka na splátky s Invia - dovolenka bez peňazí

Vybrali ste si z našej ponuky zájazdov od viac ako 300 poistených CK dovolenku a nemáte teraz dostatok peňazí? Nevadí. Doprajte si dovolenku na splátky. Navyše Vám Invia prináša výhodné splátky bez navýšenia – po splatení celého úveru vám budú vrátené všetky úroky!

 

Dovolenka na splátky

V spolupráci so spoločnosťou Home Credit, a.s. pre Vás naša online cestovná agentúra Invia pripravila možnosť zakúpiť si vysnívanú dovolenku na splátky a to na nákup dovolenky už od 100 €. Využite našu časovo obmedzenú ponuku bez navýšení a vydajte sa na Vašu vysnívanú dovolenku. Dovolenku na splátky získate už s 2 dokladmi totožnosti.

Potrebuje zájazd na splátky vybaviť čo najskôr?

V tom prípade môžete využiť službu SMS Podpis a vďaka tomu mať zmluvu na zájazd uzavretú do hodiny. Pôžičku tak vybavíte rýchlo, z pohodlia Vášho domova bez nutnosti odosielania zmluvy poštou.

Služba SMS Podpis je zadarmo, stačí sa registrovať do bezplatnej internetovej aplikácie Správca financií. Ďalej je postup nasledovný:

1. V aplikácii www.SpravcaFinancii.sk si skontrolujete návrh zmluvy a ďalších dokumentov.

2. Po odsúhlasení zmluvy Vám obratom príde SMS kód na Váš mobil.

3. SMS kód opíšete do aplikácie a tlačidlom potvrdíte.

4. Ak bude treba, vyfotíte alebo naskenujete potrebné doklady.

Dovolenku na splátky získate už s 2 dokladmi totožnosti

Stačí si iba vybrať dovolenku z našej širokej ponuky a vyraziť. K získaniu dovolenky na splátky Vám stačia iba dva doklady totožnosti. Vybrať si môžete z nasledujúcich produktov:

 • 100SPAT12A/I100SPATA

Cenník produktu

Typ úveru 100SPAT12A/I100SPATA
Platba v hotovosti od 0%
Dlžka splátky 12 mesiacov
% mesačnej splátky 9,251% z výšky úveru
Minimálna výška úveru
Maximálna výška úveru
100 €
3500 €
Dátum prvej splátky (od dátumu schválenia zmluvy) o 1 mesiac
Poplatok za poskytnutie úveru 0% z výsky úveru

Podmienky vrátenia zaplatených úrokov:

 • Klientovi vzniká nárok na vrátenie 100% zaplatených úrokov (ďalej len „bonus“), za predpokladu, že uzatvoril úverovú zmluvu typu *100SPAT* so spoločnosťou Home Credit Slovakia (ďalej len Spoločnosť) a že spláca a splácal všetky svoje záväzky z úverových zmlúv poskytnutých mu spoločnosťou riadne a včas.

 • Bonus bude klientovi po úhrade poslednej splátky dohodnutej v zmluve pripísaný k dobru úverového účtu vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi.

 • Ak je karta v okamihu úhrady poslednej mesačnej splátky dohodnutej v zmluve aktívna, bude bonus klientovi pripísaný na úverový účet k tejto karte najneskôr do 4 mesiacov. Ak doposiaľ nedošlo k aktivácii karty, je bonus klientovi pripísaný na príslušný úverový účet danej karty v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.

 • V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.

 • V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená poskytnúť bonus iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

 • Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient sumu, ktorá mu bola pripísaná Spoločnosťou na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jej pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy k aktivácii neaktívnej karty pre možné pripísanie bonusu, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné sumu vo výške uhradených úrokov pripísať. Nevyčerpaná suma môže byť po uplynutí uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísaná.

 • Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje.

 • Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu s oslovovaním s ponukou obchodu a služieb.

 • Ak nemôže byť bonus klientovi poskytnutý vyššie uvedeným spôsobom, alebo ak klient nesplní niektorú podmienku pre jeho poskytnutie, je Spoločnosť oprávnená poskytnúť bonus aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

 •  Produkt 1,5 % mesačne 13-25

od 100 €

Platba v hotovosti

od 0 %

Dátum prvej splátky (od dáta schválenia zmluvy)

o 1 mesiac

Dĺžka splácania

13-25 mesiacov, vid. cenník

Minimálna výška úveru
Maximálna výška úveru
100 €
1650 €

Poplatok za poskytnutie úveru

0 % z výšky úveru

Poplatok za vedenie úverového účtu

0 €

 Cenník produktu 1,5 % mesačne 13-25

Typ úveru dĺžka trvania úveru % mesačnej splátky
IPRP13 13 mesiacov 8,69 %
IPRP14 14 mesiacov 8,14 %
IPRP15 15 mesiacov 7,67 %
IPRP16 16 mesiacov 7,25 %
IPRP17 17 mesiacov 6,88 %
IPRP18 18 mesiacov 6,56 %
IPRP19 19 mesiacov 6,26 %
IPRP20 20 mesiacov 6,00 %
IPRP21 21 mesiacov 5,76 %
IPRP22 22 mesiacov 5,55 %
IPRP23 23 mesiacov 5,35 %
IPRP24 24 mesiacov 5,17 %
IPRP25 25 mesiacov 5,00 %

Koľko teda budem splácať mesačne? A kedy začnem?

Príklad:

a) Klient sa rozhodol pre produkt 1,5 % mesačne 13-25.

 1. Vybrali ste si dovolenku v hodnote 900 EUR
 2. Výška priamej platby v hotovosti je 0 %
 3. Výška mesačnej splátky: 103,50 €
 4. Výška úveru 900,00 €
 5. RPMN 36,5 %, ročná úroková sadzba 30,92 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 1035,00 €
 6. Lehota splatnosti 15.3.2014 (pri poskytnutí úveru 15.5.2013, prvej splátke 15.6.2013 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15.7.2013)
 7. Klient spláca pravidelne mesačne 10 splátok


Ako si kúpiť dovolenku na splátky?

 1. Vyberte si dovolenku z on-line ponuky cestovnej agentúry Invia
 2. Pred odoslaním nezáväznej objednávky na vybranú dovolenku nezabudnite vyplniť, že máte záujem zakúpiť si Vašu dovolenku na splátky. Pokiaľ zabudnete, nevadí. Túto informáciu môžete neskôr povedať nášmu predajcovi, ktorý Vás bude po odoslaní požiadavky čo najskôr kontaktovať.
 3. Náš predajca Vám e-mailom zašle žiadosť o poskytnutí úveru, ktorú vyplníte a odošlete späť predajcovi.
 4. Informáciu, či je Váš úver na dovolenku na splátky schválený alebo zamietnutý sa dozviete e-mailom alebo telefonicky od nášho predajcu do 2 hodín od odoslania Vašej žiadosti.
 5. Zmluvu a podmienky úveru skontrolujte, podpíšte a zašlite klasickou poštou čo najskôr na adresu Invia.sk, s. r. o., Dunajská 4, Bratislava 811 08

Výhody dovolenky na splátky na spotrebiteľský úver

 • všetko vyriešite on-line v pohodlí Vášho domova či kancelárie alebo na počkanie na našej pobočke v Bratislave
 • nákup dovolenky bez hotovosti
 • možnosť získania úveru od 100 EUR
 • rovnaká výška splátky po celú dobu trvania úveru
 • nie je potrebný ručiteľ

Nutné podmienky spotrebiteľského úveru

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan so stálym zdrojom prijmu

Pokiaľ zákazník zvolí úhradu ceny objednaných služieb spotrebiteľským úverom, zákazník súhlasí s tým, že osobné údaje poskytnuté Invia.sk, s.r.o. za účelom uzatvorenia cestovnej zmluvy môžu byť spracované i spoločnosťou Home Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne ďalších súvisiacich dokumentov na www stránkach spoločnosti Home Credit a.s. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo prístupu k osobným údajom, ako i ďalšie práva stanové Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

Potrebujete poradiť?

Po-Ne 7-22 hod +421 2 2064 8220