Prejsť k obsahu | Prejsť k hlavnému menu

Obmedzenie cestovania: Aktuálna situácia a riešenie zmeny zájazdu

Vláda Slovenskej republiky obmedzila pohyb osôb cez hranice Slovenskej republiky. Všetkých klientov, ktorých sa dotknú zmeny ich dovoleniek budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

Najčastejšie otázky našich klientov:

1. Mám skorý odlet. Ako mám postupovať, keď chcem zmeniť termín zájazdu, prípadne destináciu?
Cestovné kancelárie túto možnosť spravidla umožňujú a vychádzajú klientom v ústrety. Vždy sa treba riadiť podmienkami danej cestovnej kancelárie, podľa toho sa dohodneme, ktorý nový zájazd je pre vás najlepší. Pokiaľ chcete termín zmeniť, kliknite na hypertextový odkaz "Vyplniť formulár" na konci článku, následne vyberte voľbu Chcem zmeniť termín a spoločne to vyriešime. 

2. Chcel by som ušetriť a zaplatenú čiastku previesť na budúcu dovolenku. Zatiaľ neviem, kam a kedy, ale chcem mať istotu, že o svoje peniaze neprídem.
Toto je veľmi častá požiadavka našich klientov. Preto sme iniciovali rokovania a spoločne s veľkou časťou cestovných kancelárií sme pre vás našli optimálne riešenie. Vašu zaplatenú zálohu za zájazd prevedieme na poukaz s dlhšou platnosťou, ktorý je poistený a chráni vás pri úpadku cestovnej kancelárie. Tým máte istotu, že o svoje peniaze neprídete. Niektoré cestovné kancelárie vám dokonca hodnotu poukazu navýšia. Týmto dôjde k dohode o urovnaní vzájomných vzťahov a tým pádom nie je potrebné nič doplácať. Pokiaľ chcete takto zabezpečiť svoj zájazd, kliknite na hypertextový odkaz Vyplniť formulár na konci článku, vyberte voľbu Chcem poistený poukaz a my preveríme dohodnuté podmienky s usporiadateľskou cestovnou kanceláriou. 

3. Chcel by som previesť zaplatenú zálohu na poukaz, ale mám obavy, že budem musieť hradiť budúce platby.
Nemusíte sa báť. Ako je uvedené v predchádzajúcom bode (otázka 2), prevedením zaplatenej zálohy na poukaz dôjde k dohode o urovnaní vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami a tým pádom nie je potrebné hradiť budúce platby vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o zájazde / objednávky služieb.

4. Mám doplácať Šikovnú zálohu, ako postupovať?
Ak máte prostredníctvom nás dohodnutý zájazd a využili ste produkt Šikovná záloha (spoznáte to podľa ustanovení v doplnení Zmluvy o zájazde / objednávky služieb), máte od nás dojednanú bezúročnú pôžičku na doplatok 1. zálohy. Klienti, ktorí Šikovnú zálohu nevyužili, zaplatili zálohu v plnej výške pri podpise zmluvy. Rozpis platieb je tomu prispôsobený a je ho treba z týchto dôvodov dodržať. Samozrejme môžete svoju doplatenú zálohu podľa podmienok previesť na poistený poukaz (pozri bod 2). Alebo môžete žiadať zmenu termínu, prípadne i destinácie (otázka bod 1). 

5. Zaujíma ma možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenie peňazí.
Túto variantu neodporúčame. Vzhľadom k tomu, že sa aktuálne nachádzame v mimoriadnej situácii, ktorej naša republika čelí prvýkrát vo svojej histórii, názory na dôsledky odstúpenia od zmluvy sa veľmi líšia. Avšak zhodujú sa v týchto bodoch:

  • Úhrady, ktoré cestovné kancelárie klientovi nevyplatia po tom, čo klient od zmluvy odstúpil, nie sú poistené. Takéto pohľadávky teda v prípade úpadku cestovnej kancelárie poisťovne neuhradia a nie sú teda ani chránené Faktorom 100. V praxi toto považujeme za natoľko vysoké riziko, že klientom jednoznačne radíme využiť iný variant zabezpečenia a získania prostriedkov, napríklad spomínané poukazy alebo zmenu termínu dovolenky.
  • Väčšina cestovných kanceláriách vo svojich všeobecných obchodných podmienkach uvádza, že odstupné, tzv. stornopoplatok, je vo výške skutočne vzniknutých nákladov v súvislosti s odstúpením od zmluvy. V danú chvíľu, kedy je cestovný ruch paralyzovaný nariadením vlády, sa tak skutočne vzniknuté náklady, vynaložené vo veci storna zájazdu alebo služieb, diametrálne zvyšujú. V praxi to potom môže znamenať, že zaplatená záloha ani nepokryje výšku stornopoplatkov a môže sa stať, že klient bude musieť doplatiť. Odporúčame využiť zaistenie prostriedkov preplánovaním dovolenky, ako zmieňujeme v odpovediach na vaše otázky vyššie.
  • Ak aj tak chcete váš zájazd alebo služby stornovať, prosím kliknite na hypertextový odkaz Vyplniť formulár na konci článku a vyberte možnosť Zaujíma ma storno.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku tu ani vo všeobecných podmienkach? Kliknite na hypertextový odkaz Vyplniť formulár, ozveme sa vám hneď, akonáhle to bude možné.

Vyplniť formulár

19.05.2020 Invia

Štítok:

Páči sa vám tento článok?

Môžete ho ľahko zdieľať na sociálnych sieťach so svojimi priateľmi.

Páči sa vám tento článok?

Môžete ho ľahko zdieľať na sociálnych sieťach so svojimi priateľmi.