Abcházsko Abcházsko

  • Flóra

    Abcházsko je veľmi bohatá na rastlinné druhy (rastie tu viac ako 2000 rastlinných druhov). Mnohé z nich sú veľmi vzácne a nerastú nikde inde. Abcházsko má tiež pomerne zachovalú prírodu, čo je spôsobené neprístupnosťou veľkej časti územia. 75% územia je zalesnené. V juhovýchodom Abcházsku kam zasahuje Kolchidská nížina rastie tzv. Kolchidský les (jelša, hrab, dub a buk) a sú tu tiež rozľahlé citrusové alebo čajové plantáže. V pahorkatinách do výšky 600 m nm rastie vždyzelený porast. Vo výške 600 - 1800 m nm rastie zmiešaný les. Vo výškach medzi 1800 - 2900 m nm rastie alpínska vegetácia a vyššie je oblasť večného snehu.