Tunisko Tunisko

  • Cestovné doklady

    Nutné preložiť cestovný pas, platný najmenej ďalšie 3 mesiace po návratu do krajiny. Na letisku budete požiadaný o vyplnenie registračnej karty.

  • Víza

    Občania SR, ktorí cestujú do krajiny v rámci organizovaných zájazdov nepotrebujú pre vstup na územie Tunisu vízum. Pre vstup na územie krajiny je potrebný platný cestovný pas; vízum v prípade ak nejde o organizovaný pobyt. O vízum je možné požiadať na veľvyslanectve Tunisu vo Viedni (Opernring 5, 1010 Viedeň, tél.: 00431/5815281-2; fax: 00431/5815592).

  • Colné a devízové predpisy

    Bezcieľne je možné doviesť alkoholické nápoje do obsahu 25% alkoholu 2 litre na osobu, nad 25 % alkoholu l liter na osobu, 4000 ks cigariet, 100ks dútnikov alebo 250 g čistého tabaku, ďalšj 1000 ml toaletnej vody, 250 ml parfému a drobné darčeky max. 290 Sk za kus.

    Na prechodnú dobu je možné doviesť automobil, karavan, súkromné lietadlo, motorku, motorový čln, 2 fotoaparáty a 20 filmov pre vlastnú potrebu, 1 kameru a 20 filmov, 1 prenosné rádio, športové potreby, kempingové vybavenie, hudobné nástroje, 1 ďalekohľad, 1 prenosný písací stroj, 1 kufríkový gramofón, 2 detské kočíky, 1 bicykel a 1 osobný počítač. Dovezené osobné veci musia byť znovu vyvezené.

    V prípade transportu zvierat je potrebné predložiť doklad o ich veterinárnej spôsobilosti vystavený oficiálnym úradom danej krajiny (SR).

    Je zakázané dovážať zbrane všetkých druhov (s výnimkou riadne registrovaných loveckých zbraní). To tiež platí pro explozívny materiál, omamné a podobné psychotropné látky (týka sa i držania a užívania), pornografiu, produkty a tovar, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť, zdravie, náboženské cítenie a morálku verejnosti.

    Tuniské úrady veľmi tvrdo postihujú drženia a užívanie psychotropných látok.K vývozu miestnej flóry a fauny je nutné povolenie ministerstva poľnohospodárstva, vývoz antických predmětov je možný len na povolenie ministerstva kultúry.

    Z dôvodu zákazu dovozu i vývozu miestnej meny je doporučováno zamienať len menšie sumy a uchovávať potvrdenie vydané zmenárňou ( pre príprad spätnej výmeny). Povolená je hodnota cudzích valút do výšky cca 29 000 Sk ( o vyššej čiastke je nutné informovať colnú službu). Cestovné šeky, platovné a úverové karty sú akceptované.

Potrebujete poradiť?

Po-Ne 7-22 hod +421 2 2064 8220